Skip to main content
Menu Icon
background image

Life Fitness plāno?anas eksperti

5

Plāno?anas speciālisti

50

GADU

kopējā pieredze

5,000

kopējo plānojumu gadā

SPORTA KLUBI AR PLATīBU NO 20 LīDZ 15?000?KVADRāTMETRIEM

Life Fitness plāno?anas speciālisti sadarbojas ar klientiem un tirdzniecības pārstāvjiem, kuriem nepiecie?amas sporta klubu vizualizācijas 2D un 3D?formātā.

Katram no mūsu pieciem plāno?anas speciālistiem ir grāds arhitektūrā, interjera dizainā vai animācijā un AutoCAD, Visio, Adobe Illustrator, After Effects, Premiere, Photoshop vai 3D Max lieto?anas prasmes. Turklāt vi?i ir apmācīti lietot katru no mūsu kardiotrena?ieriem un spēka trena?ieriem, lai nodro?inātu, kas tie?i ir nepiecie?ams ideālam plānojumam. ?ie speciālisti strādā ar vairāk nekā 200?ārējiem tirdzniecības pārstāvjiem Zieme?amerikā, Dienvidamerikā un Lielbritānijā.

Plāno?anas prasības

?

Telpas rasējums CAD vai PDF formātā

?

Aktuālie sporta centra attēli

?

Kolonnu, durvju un citu konstrukciju izvietojums

?

Eso?o elektrotīkla kontaktligzdu izvietojums

Pārdo?anas pārstāvji iesniedz pieprasījumus trena?ieru zā?u plānojumu izstrādei sporta klubiem, armijas un izglītības iestādēm, viesnīcām un daudzdzīvok?u mājām 20–15?00?kvadrātmetru platībā.

Pēc tam mūsu speciālisti strādā ar klientiem, lai atlasītu vislabāko trena?ieru kombināciju un skaitu konkrētajai vietai, ievērojot dro?ības prasības. Ieteicamie plānojumi atbilst ASV?likumdo?anas prasībām par pilso?u, kuriem ir īpa?as vajadzības, tiesību ievēro?anu (ADA?— American Disabilities Act), ASV standartiem par materiālu izmē?inājumiem (ASTM?— American Standard for Testing Materials), kā arī jebkādiem dzīvojamo telpu noteikumiem un nosacījumiem.

Nepiecie?amās platības aprē?ina formula

?

Atskaitiet 10% no telpas platības, lai nodro?inātu caurstaigājamību

?

Katram kardiotrena?ierim vai regulējamam spēka trena?ierim ir nepiecie?ama 4,6?kvadrātmetru darba platība

?

Lielākiem spēka trena?ieriem ir nepiecie?ams 9,3?kvadrātmetru darba platība

Sāciet darbu ar savu sporta klubu

Ieraugiet Life Fitness piedāvāto kvalitātes at??irību.

Uzziniet, kā sporta centri visā pasaulē maina pieeju eso?ās platības izmanto?anai ar Life Fitness aprīkojumu.?

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术