Skip to main content
Menu Icon
background image

Spēka treni?u aprīkojums

Pla?ais Life Fitness un Hammer Strength komerciālā svarcel?anas?aprīkojuma klāsts ir ideāli piemērots jebkādai sporta zālei un atbilst ikviena fizisku aktivitā?u veicēja vajadzībām neatkarīgi no vecuma, spējām vai fiziskās sagatavotības līme?a.

Life Fitness Insignia Series in Gym

INSIGNIA SēRIJA

Optimālā mijiedarbība starp fizisko aktivitā?u veicēju un iekārtu. Izcilas kvalitātes regulējams spēka treni?u aprīkojums, kas sevī apvieno lielisku izskatu un smalkus dizaina elementus, nodro?inot ērtu lieto?anu, kas noteikti paliks atmi?ā. Insignia sērija ir jauns regulējama spēka treni?u aprīkojuma standarts.

Life Fitness Signature Series Plate Loaded in Gym

SIGNATURE sērija

Izcilas kvalitātes aprīkojums fizisko aktivitā?u veicējiem, kas vēlas pla?ākas spēka un fiziskās sagatavotības treni?u iespējas, nekā izmantojot regulējamos trena?ierus. Signature sērijā ietilpst ripu trena?ieri, soli un statīvi, kā arī pielāgojamie Cable Motion trena?ieri spēka treni?iem. Trena?ieri sniedz augstus rezultātus, un tiem ir izcili estētisks dizains.

Life Fitness Optima Series Technology Selectorized in Gym

OPTIMA SēRIJA

Daudzpusīga spēka treni?u aprīkojuma līnija, kurā ietilpst regulējami trena?ieri, soli un statīvi, kā arī divkār?i regulējami trī?i. Visai Optima sērijai, kurā ietilpst 21 izstrādājums, ir pievilcīgs dizains, un ?is aprīkojums ir paredzēts efektīviem vingrinājumiem ar svariem jebkāda pla?uma telpās.

CIRCUIT SēRIJA

Pateicoties tam, ka Circuit sērijas aprīkojumu uzstādī?anas laikā nav nepiecie?ams regulēt, un intuitīvajai spiedpogu vadībai, ?is aprīkojums ir lieliski piemērots iesācējiem spēka treni?u jomā. Pretestības pakāpes regulē?anas iespēja ?auj fizisko aktivitā?u veicējiem viegli sekot līdzi savai fizisko spēju attīstībai.?11 da?ādi izstrādājumi, kas ir ideāli piemēroti gan individuāliem treni?iem, gan kopīgiem nelielu grupu treni?iem.

Hammer Strength HD Elite Racks

HAMMER STRENGTH

?oti efektīvs spēka treni?u aprīkojums sporta elites pārstāvjiem vai tiem, kas vēlas par tādiem k?ūt. Hammer Strength aprīkojuma kustība atbilst ?erme?a kustībām un sniedz rezultātus sportistiem un fizisko aktivitā?u veicējiem, kuri vēlas sevi pilnveidot.

?

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术