Skip to main content
Menu Icon
HS Landing hero

HAMMER STRENGTH

Kompānija Hammer Strength palīdz profesionālo atlētu karjeras attīstībā?jau vairāk nekā 25?gadus. Ta?u ?ī kompānija sniedz atbalstu un profesionālus risinājumums ne tikai elitāriem sportistiem, bet ikvienam, kam ir līdzvērtīga motivācija?un ap?ēmība tiekties uz mēr?i.

Tas ir kvalitatīvs?spēka treni?iem paredzēts aprīkojums, kas iztur arī pa?u spēcīgāko atlētu slodzi?un palīdz jebkuram sasniegt savus aportiskos?mēr?us. Hammer Strength trena?ieru biomehānika ir precīzi?atbilsto?a dabīgajām ?erme?a kustībām, kas nodro?ina dro?u virzī?anos uz jaunu sportisko rezultātu sasnieg?anu. Hammer Strength ir vārds, uz kuru profesionāli atlēti?pa?aujas?jau gandrīz trīs gadu desmitus.

Pieraksties, lai sa?emtu?Hammer Strength jaunumus ?

Gary Jones Photo

SASNIEGUMU VēSTURE

Gerijs D?ounss (Gary Jones) izveidoja kompāniju Hammer Strength 1989.?gadā un centās maksimāli attīstīt spēka treni?us un inovācijas tajos. Tas vi?am izdevās. Pateicoties savai atjautībai un komandas Cincinnati Bengals ieguldījumam, vi?? izstrādāja un uzkonstruēja trena?ierus, kuros ?emti vērā biomehānikas principi,?kas, izmantojot ?os?trena?ierus, simulē dabīgās ?erme?a kustības.

Hammer Strength HD Elite Racks
HD ELITE RāMJI

Profesionāls spēka treni?u aprīkojums individuāliem lietotājiem un nelieliem grupu treni?iem.

Hammer Strength HD Athletic Half Rack Combo
HD ATHLETIC

Lielai treni?u slodzei paredzēti rāmji un statīvi, kurus var konfigurēt praktiski neierobe?otās kombinācijās. Kvalitatīvs treni?u aprīkojums, kas piemērots ikvienam lietotājam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības līme?a.

GROUND BASE

Ripu trena?ieri maksimāli efektīvam spēka treni?am. Treni?a laikā tiek attīstīts sportista līdzsvars un spēks.?

Hammer Strength Select in Gym
REGULēJAMI TRENA?IERI

MTS un Hammer Strength Select piedāvā Hammer Strength trena?ierus, kuriem ir ērti pielāgojama slodze, regulējot?svaru, ar kuru jāstrādā lietotājam.

Hammer Strength Plate Loaded Temp
RIPU TRENA?IERI

Hammer Strength?— tie ir efektīvi spēka trena?ieri, kurus var noslogot ar svaru ripām un kuri ir orientēti gan uz profesionāliem atlētiem, gan tiem, kas par tādiem vēlas k?ūt.

Hammer Strength Bumpers On Storage
Aksesuāri

Pla?s spēka treni?u aksesuāru klāsts, kas paredzēts da?ādu treni?u programmu pilnveido?anai un da?ādo?anai.

Cleveland Browns Hammer Strength Benches and Racks
SOLI UN STATīVI

Izturīgais trena?iera rāmis??auj veikt visintensīvākos vingrinājumus ar brīvajiem svariem, kā arī ?erme?a svara treni?us.

#HAMMERSTRENGTH

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术