Skip to main content
Menu Icon
background image

Mājas fitnesa produkti pēc sporta klubu aprīkojuma parauga

Mūsu mājas trena?ieri izstrādāti, balstoties uz labākajiem fitnesa klubos un trena?ieru zālēs atrodamajiem Life Fitness profesionālajiem trena?ieriem. Pla?s kardiotrena?ieru un spēka treni?u produktu klāsts nodro?ina visu, kas nepiecie?ams, lai jūs sasniegtu savus fitnesa mēr?us.

SKREJCELI?I

Mājas skrejceli?i ir galvenokārt paredzēti kardiotreni?iem. Izturīgie Life?Fitness skrejceli?i ir aprīkoti ar FlexDeck amortizācijas sistēmu, kas mazina slodzi uz ce?galiem un locītavām, un tie ?aus jums gadiem ilgi trenēties ērtos apstāk?os.

ELIPTISKIE KOMBINēTIE TRENA?IERI

Eliptiskie trena?ieri nodro?ina efektīvus visa ?erme?a treni?us, neradot lielu slodzi uz ce?galiem un locītavām. Life Fitness ilggadīgo pētījumu rezultātā ir izstrādāts ērts un dabisks eliptisks celi??. Turklāt tā ?oti klusā darbība netraucēs nevienu citu mājas iemītnieku vai kaimi?u jūsu treni?u laikā.

STATENISKIE LIFECYCLE VELOTRENA?IERI

Gaumīgi un efektīvi Lifecycle? velotrena?ieri ir tapu?i, pateicoties vairāk nekā 45?inovācijas gadiem. Pareizs attālums starp pedā?iem nodro?ina pareizu biomehāniku, uzlabo komforta līmeni treni?u laikā un samazina slodzi uz ce?galiem.

VELOTRENA?IERI RECUMBENT LIFECYCLE

Relaksēts ?erme?a stāvoklis padara braucienu ar horizontālo trena?ieri komfortablu un aizraujo?u. Pateicoties vairākiem atvērtā rāmja mode?iem, uzkāpt uz trena?iera un sākt treni?u viegli varēs ikviens fizisko aktivitā?u veicējs neatkarīgi no spējām un fiziskās sagatavotības līme?a.

AIRē?ANAS TRENA?IERI

Airē?anas trena?ieri nodro?ina efektīvu visa ?erme?a treni?u ar zemu triecienu slodzi lietotājiem ar jebkādu sagatavotības līmeni. Izvēlieties sporta kluba līme?a jaudu, ko nodro?ina Row GX, vai estētisko koka apdari, ar ko apveltīts Row?HX trena?ieris.

SPēKA TRENI?U APRīKOJUMS

Spēka treni?i ir lielisks veids, kā uzlabot vispārējo veselības stāvokli, attīstīt ?erme?a stabilitāti un līdzsvaru, kā arī sagatavot sevi da?ādām ikdienas aktivitātēm, veicinot vispārēju ?erme?a izturību. Cable Motion? tehnolo?ija ?auj attīstīt līdzsvaru, stabilitāti un spēku, izvēloties pa?am savu kustību ce?u. Fixed Motion trena?ieri ?auj pievērsties specifisku musku?u stiprinā?anai, izmantojot noteiktu kustību ce?u.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术