Skip to main content
Menu Icon
background image

Sprz?t do treningu si?owego ze zdejmowanym obci??eniem

Sprz?t dla osób, które szukaj? pomostu pomi?dzy urz?dzeniami ze stosem a wolnymi ci??arami. Proste urz?dzenia oferuj? efektywny trening si?owy po ?agodnym i dobrze zdefiniowanym torze ruchu.

Life Fitness Plate Loaded Signature Series in Gym

SERIA SIGNATURE — urz?dzenia ze zdejmowanym obci??eniem

Powsta?e na bazie surowych urz?dzeń Hammer Strength ze zdejmowanym obci??eniem, ale bardziej eleganckie.

Hammer Strength Plate Loaded in Gym

HAMMER STRENGTH — URZ?DZENIA ZE ZDEJMOWANYM OBCI??ENIEM

W maszynach Hammer Strength po raz pierwszy zastosowano ramiona poruszaj?ce si? po torze ?ukowym niezale?nie. Hammer Strength ma w ofercie ponad 40 maszyn do treningu si?owego ze zdejmowanym obci??eniem godnych prawdziwych mistrzów.

Górne partie cia?a
CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术