Skip to main content
Menu Icon
background image

ürünler

?zenle geli?tirilen tasar?mlar sporcular?n kullanmaktan heyecan duydu?u Life Fitness ekipmanlar?n? meydana getirir.

KARD?YO

Geni? kardiyo ekipmanlar? yelpazesi tüm yetenek seviyelerindeki sporcular?n kendi hareket modellerini se?mesine olanak tan?r.

GRUP EGZERS?ZLER?

Grup egzersizleri i?in canland?r?c?, e?lenceli ve motive edici bir ortam yarat?n. Grup egzersizi ekipmanlar? sporcular? bir araya getirir ve enerjik bir atmosfer olu?turur.

VüCUT GEL??T?RME EGZERS?Z?

Vücut geli?tirme egzersizleri genel fitness düzeyini art?rmak i?in ?ok ?nemlidir. Life Fitness vücut geli?tirme ekipmanlar? ya?, yetenek veya fitness düzeyi ne olursa olsun tüm sporcular?n ihtiya?lar?na uygun ?ekilde tasarlanm??t?r.

LIFE FITNESS D?J?TAL ??ZüMLER?

Gü?lü teknolojik ?zellikler tesislerin i?letmelerini en verimli hale getirmesini, rekabette farkl?la?mas?n? ve sporcular?n kat?l?m sa?lamas?n? kolayla?t?r?r.

LFconnect Heat Map

LFconnect

LFconnect.com ile varl?k y?netimini parmaklar?n?z?n ucuna getirir.

Discover Life Fitness SE3 LFconnect Login

KONSOLLAR

Life Fitness tesislere sporcular? motive etmek i?in ?ok say?da se?enek sunar.

Life Fitness Cardio Equipment in Gym

EKLENEB?L?R TV'LER

Eklenebilir TV se?eneklerimizle kardiyo egzersizlerine e?lence kat?n.?

Hammer Strength Brand Logo


25 YILDAN UZUN SüRED?R ?AMP?YONLARI HAZIRLIYOR
?

Dayan?kl?, performansl? vücut geli?tirme egzersizi ekipmanlar?, sporcular?n sahip olduklar? nitelikleri a???a ??kar?r ve hedeflerine ula?malar?na yard?mc? olur. Hammer Strength ekipmanlar? vücudun hareket modeline uygun ?ekilde hareket eder ve yo?un ?al??may? en iyi ?ekilde ?düllendirir. ?dülünüz, se?kin atletlerin 25 y?l? a?k?n süredir güvendi?i performans sonu?lar?d?r.

#LIFEFITNESS

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术