Skip to main content
Menu Icon
background image

Bench'ler & Rack'ler Gü?lendirme Ekipman?

Serbest a??rl?k egzersizleri spora yeni ba?layanlar ve uzun süredir spor yapan ki?iler i?in zorlay?c? bir se?enek sunar. Life Fitness ve Hammer Strength sporculara eksiksiz ve verimli vücut geli?tirme egzersizi se?enekleri sunan ürün yelpazesine sahiptir

Hammer Strength Commercial Category Benches Racks

SIGNATURE SER?S?

Spora yeni ba?layan ki?ilerin g?zünü korkutmadan, deneyimli sporcular?n bekledi?i performans ?zelliklerini sunmak üzere tasarlanm??t?r. Bu bench ve rack'lerin birinci s?n?f tasar?m??Signature Serisi Cable Motion ve Plate-Loaded?ekipmanlar?,?Insignia Serisi?ve?Optima Serisi?aletler ve?SYNRGY360?sistemlerle sorunsuz bir ?ekilde entegre olabilir.

Life Fitness Optima Series Commercial Category in Multi Use

OPTIMA SER?S?

Basitle?tirilmi? vücut geli?tirme egzersizi ekipmanlar?. Davetkar Optima Serisi güvenilirli?i ??k stille birle?tirir.

Hammer Strength Benches Racks

HAMMER STRENGTH BENCH'LER VE RACK'LER

Sa?lam yap?s? en yo?un serbest a??rl?k ve vücut a??rl??? egzersizlerine dayan?r. Yirmi d?rt farkl? Olympic bench, a??rl?k depolama rack'i ve vücut a??rl?k istasyonu ?ok say?da performans art?r?c? egzersiz se?ene?i sunar.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术